Migdalor Algo – P2P

Migdalor Algo – P2P

קרן אשראי צרכני בארה"ב מבית מגדלור

הלוואות P2P צפויות להסתכם בכ- 705 מיליארד דולר עד 2030

הלוואות העמיתים – Peer-to-peer Lending הולכות ומתבססות כאמצעי מימון פופולרי בעולם. בשנת 2021 ההיקף העולמי של הלוואות אלה עמד על כ- 84 מיליארד דולר ובשנת 2030 הן צפויות להסתכם בכ- 705 מיליארד דולר (!). מרבית הפעילות בתחום מרוכזת בארצות הברית, החולשת על יותר מ- 30% מהיקף ההלוואות העולמי.

 

Migdalor Algo – P2P: ליהנות מפוטנציאל הטמון בהלוואות עמיתים

מגדלור בית השקעות משיק את קרן Migdalor Algo – P2P, שתשקיע בתחום האשראי החוץ בנקאי לצרכן האמריקאי, באמצעות מגוון מכשירים פיננסיים עם חשיפה לתחום זה.

אנו נהנים מגישה ייחודית לגוף בעל יכולות אלגו מהמתקדמות בעולם, המייצרות לקרן פיזור יוצא דופן של מאות אלפי הלוואות צרכניות מהרגע הראשון.

בזכות יכולות האלגו מהם נהנית הקרן, ניתן להתאים את ההשקעות במהירות לתנאים הכלכליים המשתנים, ולסביבה כלכלית דינמית.

 

המסלול להשקעה בהלוואות עמיתים

פלטפורמות אינטרנטיות למתן הלוואות המפוקחות על ידי ה- SEC

הלוואות העמיתים ניתנות באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות המפוקחות על ידי הרשות האמריקנית לניירות ערך – SEC. הפלטפורמות האינטרנטיות מעניקות ללווים שנמצאו מתאימים הלוואות מהירות, בריבית קבועה לתקופה של 3-5 שנים.

הפלטפורמות מוכרות את תיקי ההלוואות שלהם למשקיעים שרובם גופים מוסדיים גדולים במסגרות שונות ובניהן מכירת הלוואה שלמה או מכירת מכשירים פיננסיים המאגדים מספר הלוואות.

 

שיתופי פעולה ייחודיים

הקרן החדשה של מגדלור משתפת פעולה עם גופים בעלי מומחיות ייחודית בתחום ובעלי גישה ייחודית להלוואות ויכולות מחשוב שיוצאות הזדמנויות ויתרון בתחום הפעילות.

 

הקרן היא קרן פתוחה וההשקעה בה נועדה למשקיעים כשירים בלבד.