קרנות הנדל"ן של מגדלור: אי של יציבות בשוק עתיר פוטנציאל

קרנות הנדל"ן של מגדלור: אי של יציבות בשוק עתיר פוטנציאל

השקעות בנדל"ן היוו מאז ומתמיד את אחד ממסלולי ההשקעה הסולידיים והמבטיחים. אנו במגדלור מעניקים ללקוחותינו את האפשרות להעצים את היתרונות הטמונים בהם באמצעות:

• מגוון נכסי השקעה בפריסה בינלאומית נרחבת בארצות הברית, אירופה וישראל

• מארג שותפויות עם חברות יזמיות מנוסות ומצליחות

• ניהול סיכונים קפדני, הכולל מערך מחקר ובדיקות נאותות קפדני

מאז השקת פעילות הנדל"ן בבית ההשקעות, ייסדנו עשרות קרנות השקעה פרטיות, המשווקות למשקיעים כשירים וחברות, וכן במתכונת של עד 35 ניצעים בכל קרן.

אנו מתעתדים להציע מכשירים מגוונים ואטרקטיביים בקרנות הנדל"ן הבאות של מגדלור, ולהבטיח ניהול אחראי על מנת ליצור תשואה עודפת למשקיעינו.

 

המסלול הבטוח לחוף מבטחים

מתודולוגיית האיתור, הסינון והחיתום של קרנות הנדל"ן במגדלור נועדה לאפשר למשקיעים ליהנות ממיצוי הפוטנציאל הטמון בהשקעות נדל"ן לצד צמצום החשיפה לסיכונים.

 

תהליך ההשקעה שלנו כולל 7 שלבים עיקריים והם:

• איתור יזמים ועסקאות מתאימות באמצעות רשת הקשרים של בית ההשקעות

• בדיקות נאותות ראשוניות של היזם ושל הפרויקט המוצע

• חתימה על מזכר הבנות עם היזם ואישורו בוועדת ההשקעות או בדירקטוריון

• בדיקת נאותות מקיפה, הכוללת ביקור בנכס, ובחינה משפטית ופיננסית של הנכס והיזם

• הכנה וחתימה על הסכמים משפטיים ולאחריהם העברת ההון הנדרש

• ניהול שוטף ומעקב אחר העסקה, לרבות בחינת תקציבים, התקדמות ודוחות כספיים

• מכירת הנכס לשם מימוש

 

לבחור את המסלול שמתאים לכם

קרנות הנדל"ן של מגדלור מתמקדות בשני אפיקים עיקריים ובניהם מיזמי הקמה של נכסים חדשים או מיזמי השבחה של נכסים קיימים. 

קרנות הנדל"ן מוצעות למשקיעים במתכונות הבאות:

• השקעה במסלול הון (Equity) במסגרתה המשקיעים מאוגדים תחת שותפות ישראלית המשקיעה הון בפרויקט, ומקנה להם בעלות ישירה בחברת הנכס והשתתפות ברווחי הפרויקט בהתאם למפל תשלומים קבוע מראש.

• השקעה במסלול הון מועדף (Preferred Equity) במסגרתה למשקיעי מגדלור ישנה בעלות ישירה או עקיפה בחברה הנכס. למשקיעים יש קדימות על מחזיקי הון אחרים בפרויקט, וזכאות לחלק נוסף מהרווחים בהתאם לשיעור ההחזקה שלהם ולמפל התשלומים הקבוע מראש.

• השקעה במסלול חוב (Debt), במסגרתו המשקיעים מלווים כסף המושקע בפרויקט ונהנים מריבית קבועה מראש, לה יש קדימות על פני מחזיקי ההון, ולעיתים על מחזיקי חוב אחרים.

בכל אחד מהפרויקטים המשקיעים מקבלים דיווחים מלאים שקופים מידי רבעון, ובכל פרויקט מוגדרים תנאיו אשר כוללים בעלות, שיעבוד על הנכס וכיוצ"ב.

 

פריסה בינלאומית נרחבת במוקדי הנדל"ן החמים בעולם:

 

map with location
ישראל
יוון
פולין
אוסטריה
גרמניה
הולנד
אנגליה
ניו יורק
אוהיו
אילינוי
פלורידה
טקסס
קליפורניה
אריזונה
ניו ג'רסי
ספרד