קרנות האשראי מבית מגדלור: משקיעים בצמיחה

קרנות האשראי מבית מגדלור: משקיעים בצמיחה

מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל מורכב מאנשי ונשות עסקים מלאי חזון, המצליחים לממש אותו, לתרום לצמיחה הכלכלית של מדינת ישראל ולפרנס בכבוד משפחות רבות. אנו במגדלור מאמינים במגזר זה, האמון על 65% מהמחזור הכספי במשק, ועל 60% מכלל המועסקים בישראל.

לצד האמון וההערכה שאנו רוכשים להם, אנו מעוניינים לתרום באופן פעיל לצמיחת מגזר זה, ולהעניק ללקוחותינו את ההזדמנות ליהנות מהשקעה סולידית עתירת בטוחות, לצד תשואה מבטיחה.

קרנות האשראי של מגדלור מהוות מוצר ייחודי במשק הישראלי. הקרנות הן חלוצות בתחום קרנות ההשקעה האלטרנטיביות הציבוריות בישראל, ומאז הקמת הקרן הראשונה ב- 2019 הן גייסו מאות מיליוני שקלים מהציבור.

 

מאירים את הדרך לצמיחה עסקית

קרנות האשראי שלנו מעמידות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל ולחברות נדל"ן בארצות הברית, שמוכיחות פוטנציאל צמיחה ורווחיות. האשראי מוענק לחברות העומדות בתנאי הסף שקבעה הקרן.

האשראי שמעניקות הקרנות שלנו נועד לסייע לחברות אלה לממש את הפוטנציאל העסקי שלהם וליהנות מצמיחה, ולכן אנו ממקדים את ההלוואות לנושאים כמו:

 • מימון הון חוזר וצמיחה עסקית
 • הרחבת פעילות וחדירה לשווקים חדשים
 • פיתוח מחקר ופיתוח מוצרים חדשים, דיגיטציה ופיתוחים טכנולוגיים
 • רכישת ציוד ואמצעי יצור
 • פירעון או הלוואה של חובות קיימים
 • הקמת או רכישת חברות בנות או הגדלת שיעור האחזקות בחברות בנות קיימות

 

 

המסלול הבטוח להשקעה בצמיחה

מתודולוגיית האיתור והחיתום של קרנות האשראי של מגדלור נועדה לוודא כי המשקיעים מקבלים את ההגנה המקסימלית בדרך למימוש פוטנציאל התשואה. אנו עושים זאת באמצעות התהליך הבא:

 • איתור ובחינת חברות מתאימות באמצעות רשת הקשרים המקצועיים של מגדלור
 • בדיקת נאותות ראשונית על החברה
 • הצגת הצעה ראשונית לחברה
 • בדיקת נאותות מפורטת של החברה וקבלת אישור דירקטוריון השותף הכללי להלוואה
 • הכנה וחתימה על הסכמים משפטיים ולאחריהם העברת ההון הנדרש
 • פיקוח ובקרה שוטפים על החברה
 • ניהול כל תהליכי הגבייה השוטפת ופירעון ההלוואה

 

 

מערך הגנות למשקיעים בקרנות האשראי

מערך ההגנות שאנו מעניקים למשקיעים בקרנות האשראי של מגדלור כולל:

 • חוב בכיר ושעבודים בהלוואות לעסקים
 • עמידה באמות מידה פיננסיות שנקבעו
 • פירעונות קרן וריבית שוטפים בהלוואות לעסקים
 • מח"מ הלוואה מקסימלי – 48 חודשים
 • גיוון ופיזור הלוואות
 • פיקוח שוטף על החברות הלוות
 • הקרן עשויה לקבל מרכיבים הוניים בחברות הצפויים לייצר רווחי הון
 • ריבית מינימום בהלוואות לפי התשקיף

הצוות שלנו

 

מוטי וייס, יו"ר קרנות האשראי

מוטי וייס, המייסד ויו"ר הדירקטוריון של בית ההשקעות ושל קרנות האשראי, נהנה מ- 40 שנות ניסיון פיננסי ותפעולי בתחומי ההשקעות, הפיננסיים ובתעשיית ההיי-טק. מוטי נמנה על מייסדי קרןViola Credit : מקרנות המימון המובילות בישראל בתחום של מתן הלוואות לחברות בינוניות ובוגרות.

 

מעוז פרנקו, מנכ"ל משותף

מעוז הוא רואה חשבון מוסמך הנהנה מניסיון ניהולי, פיננסי ותפעולי בתחום ההשקעות. במהלך הקריירה שלו, הנפרסת על יותר מ- 20 שנה, מעוז כיהן כמנכ"ל דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות וכיום הוא חבר ועדת השקעות, מועצות מנהלים ויו" דירקטוריון במגוון קרנות השקעה וחברות.

 

 

שלמה (מומי) קרקו, מנכ"ל משותף ודירקטור"

מומי צבר 28 שנות ניסיון פיננסי ותפעולי בתחום ההשקעות, במהלכן היה שותף בקרן האשראיViola Credit  וכיהן כחבר דירקטוריון במספר חברות פורטפוליו של הקרן. במשך שמונה שנים, מילא מספר תפקידי מפתח בחברת סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V., הן בתחום הכספים והן בתחום התפעולי.