מיקוד ומגוון

הדרך ליציבות בעולם תנודתי

תחום ההשקעות האלטרנטיביות מאתגר את כל מה שידענו על השקעה:

• הוא מאפשר מיקוד במגזר או באזור פעילות מוגדר

• הוא יכול למתן ולאזן את החשיפה לסיכונים

• הוא מציע בחלק ניכר מהמקרים יחס סיכון / תשואה אטרקטיבי ומעניק גמישות משמעותית בכל הנוגע להיקף ההשקעה ולמשכה.

 

כל אלה הובילו לצמיחה מרשימה בתחום: היקף הנכסים המנוהלים בהשקעות אלטרנטיביות הסתכם בכ- 10.7 טריליון דולר בשנת 2020 ,גידול של פי 2.5 תוך עשור, ולפי פרסומים, הוא צפוי להאמיר לרמה של 17 טריליון דולר בשנת 2025.

לצד הגידול חסר התקדים בהיקף הנכסים המנוהלים, חל גידול משמעותי בנתח ההשקעות האלטרנטיבות מכלל ההשקעות הן בארצות הברית, והן באירופה.

בשנת 2021 ההשקעות האלטרנטיביות היוו 35% מכלל ההשקעות בארצות הברית וכ- 23% באירופה. המומחים מעריכים כי עד לשנת 2030, שוק ההשקעות בארצות הברית יתחלק שווה בשווה בין האפיקים האלטרנטיביים ובין האפיקים המסורתיים בשוק ההון.

המשקיעים האלטרנטיביים נהנים מ- 5 יתרונות ייחודיים והם:

 

צמצום החשיפה לתנודתיות בשווקים

ההשקעות האלטרנטיביות מושפעות פחות ממצב שוק ההון הגלובלי והמקומי ויותר מהעוצמה של אפיק ההשקעה הספציפי ולכן הן ממתנות את חשיפת המשקיעים לתנודתיות בשווקים. לכן שילובן בפורטפוליו של המשקיעים מסייע במידה ניכרת בצמצום החשיפה לסיכונים.

 

רף כניסה נגיש

עד לאחרונה, השקעות אלטרנטיביות היו נחלתם הבלעדית של משקיעים מוסדיים ובעלי הון משמעותי. כיום, משקיעים יכולים לבחור ולהתאים לעצמם אפיקים, בהתאם להיקף ההשקעה, לתחום וטריטוריה, וליהנות מהיתרונות שהיו שמורים עד כה לקבוצה מצומצמת.

 

מיקוד: חוסן בפני מיתון מחד ואינפלציה מאידך

המשק העולמי סובל מאינפלציה מחד וממיתון מאידך, וכל אלה בסביבה גיאופוליטית מורכבת מתמיד, המשפיעה באופן ניכר על הכלכלות המובילות בעולם. המיקוד ממנו נהנים בהשקעות אלטרנטיביות מאפשר לצמצם את החשיפה, ולבחור באפיק חסין עד כמה שאפשר לכל אלה.

 

פסיביות מעולם לא היתה אטרקטיבית יותר

אחד ההבדלים המשמעותיים בין אפיקי ההשקעה ההוניים והאלטרנטיביים טמון בעובדה כי אין שוק סחיר להשקעות אלה, ולכן תקופת ההשקעה אינה נתונה לשינוי על ידי המשקיע. מכאן שהשקעה זו עשויה להיתפס כפסיבית בעיני המשקיע, היא משחררת אותו ממעקב ופעולות יום יומיות, ומעניקה לו במקרה של הצלחה תשואה בסוף התקופה או גם במהלכה.

 

השקעה בעתיד האישי והקולקטיבי

המשקיעים החדשים שמצטרפים לשוק בשנים האחרונות שואפים להתאים את אפיק ההשקעה לא רק ליעדים הפיננסיים שלהם, אלא גם למערך האמונות וההעדפות האישיות שלהם. גם כאן תחום ההשקעות האלטרנטיביות מאפשר מענה מדויק וממוקד.