מדיניות פרטיות

מגדלור גרופ

 

המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון ואם אינכם מסכימים לתנאי המדיניות, אנא הימנעו מהשימוש באתר. המשך שימוש על ידכם יהווה הסכמתכם למדיניות.

המידע הנאסף על ידי החברה והשימוש בו

 

מידע אנונימי: בעת שימוש באתר, עשויה מגדלור לאסוף מידע הנוגע לשימוש באתר אשר אינו מאפשר זיהוי של היחיד ו/או חשיפת זהותם של המשתמשים כגון מידע מצטבר וניתוח על דפוסי שימוש (להלן: "מידע אנונימי") זאת לשם שיפור השירותים והעשרת תוכן האתר, איכותו, וטיב השירותים הניתנים לכם במסגרת האתר על ידי מגדלור וכן לשם שימוש במידע לצורכי ביצוע סטטיסטיקות, ביצוע מחקר ועריכת ניתוחים אנונימיים. החברה רשאית לאסוף, לעשות שימוש ולפרסם מידע אנונימי, ולחשוף אותו לצדדים שלישיים, לשם אספקת, שיפור ופרסום האתר והשירותים של החברה.

מידע אישי: מידע זה מאפשר זיהוי של המשתמש באופן מלא או במאמץ סביר באמצעות חיבור מידע נוסף (להלן: "מידע אישי") מגדלור עשויה לאסוף מידע אישי שהנכם מזינים ומוסרים באתר (כגון בעת רישום למאגר במשקיעים של מגדלור) ו/או שנאסף מהמכשיר שלכם (כגון מיקום גאוגרפי וכתובת IP) ו/או מידע שנאסף במהלך השהות שלכם באתר (כגון הרגלי גלישה, מעבר בין עמודים וכד') ו/או במעמד רישומך להשקעה כמשקיע במאגר המשקיעים של החברה ו/או השתתפות בכל השקעה שתוצע לך על ידי מגדלור ו/או מי מטעמה ("השקעה") ו/או במהלך קיומה של השקעה (כגון: שם מלא, דוא"ל טלפון, פרטי אמצעי תשלום, וכל מידע אחר שהמשתמש מוסר בקשר על ההשקעה. זאת לשם אספקת השירותים הניתנים לכם במסגרת האתר ו/או ההשקעה, על ידי מגדלור ו/או לשם יצירת קשר אתך ולכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות זו. בנוסף למטרות המנויות לעיל, השימוש במידע האישי נעשה גם לצורך תמיכה באתר ו/או שימוש ו/או שיפור השירותים הניתנים לכם באתר ובמסגרת השקעה, וכן לצורך קשרי לקוחות ויצירת קשר עם המשתמשים; תקשורת אתכם במטרה לעדכן את המשתמשים בנוגע לעדכונים האחרונים שלנו ולספק לכם מידע ביחס להשקעות שעשויות לעניין את המשתמשים; תמיכה ומתן מענה לשאלות המשתמשים ותקשורת עמכם; לשם עמידה בדרישות של רשות ממשלתית או צו משפטי.

מסירת מידע על ידי המשתמש מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטיו וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, בהתאם לסעיף 8(ג) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. משתמשים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות החברה, יודיעו על כך באמצעות : investors@migdalor.group

המשתמשים אינם מחויבים על פי חוק למסור כל מידע שהוא למגדלור אולם ככל והמשתמשים יבחרו שלא למסור מידע ייתכן שמגדלור לא תוכל לספק את השירותים (כולם או חלקם).

ככל שהחברה תבקש להוסיף שימושים ו/או לאסוף מידע אישי נוסף היא תבקש את הסכמתו מראש של המשתמש, אולם, ככל שאישור זה לא יינתן, ייתכן והחברה לא תוכל לספק שירותים לאותו משתמש.

Cookies

 

באתר החברה נעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר.

באתר החברה נעשה גם שימוש ב- Google Analytics. ראה להלן לינק ל- Google Analytics בכדי לגלות כיצד Google Analytics אוסף ומשתמש במידע שלך: google.com/policies/privacy/partners/.

 

 

שיתוף צדדים שלישיים במידע

החברה מעבירה מידע לצדדים שלישיים רק במקרים המפורטים להלן:

 

ככל שזה נדרש לצורך מתן השירותים;

לצדדים שלישיים המהווים ספקי שירותים של מגדלור;

ככל שהמשתמש/ת נתן/נה את הסכמתו/ה המפורשת;

ככל שהחברה תימכר לצד שלישי ו/או שפעילותה תימכר לצד שלישי;

המידע האישי יועבר על ידי מגדלור לחברות קשורות לרבות חברות בנות, מיזמים משותפים, או חברות אחרות תחת שליטה משותפת או עסקים המנהלים עסק הקשור לשירותים;

במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש/ת לבין החברה שתחייב חשיפת פרטי המשתמש/ת;

אם המשתמש/ת יבצע/תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;

אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש/ת או המידע אודותיו/ה לצד שלישי;

בכל מקרה של חשד להונאה או בעיות אבטחה.

החברה עשויה לספק לינקים לאתרים אחרים ו/או קישורים לאפליקציות אחרות הרי שזה נעשה לטובת נוחיותם של המשתמשים. החברה אינה אחראית לתוכן הקיים בלינקים ו/או אפליקציות אלו ו/או למדיניות הפרטיות הקבועה בהם. אנו ממליצים לעיין בתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים חיצוניים אלו.

אתה רשאי להודיע לנו שאתה מבטל כל הסכמה קודמת שנתת לשיתוף צדדים שלישיים במידע האישי שלך ככל ומידע כאמור מצוי בידינו והחברה תפעל לקיום זכויותיך בהתאם להוראות כל דין שחל.

אבטחת מידע

 

החברה פועלת על פי נהלים המקובלים בתעשייה לצורך אבטחת המידע של כל משתמשיה. יחד עם זאת, אין אמצעים אלקטרוניים באינטרנט אשר יכולים לאבטח ב – 100% את המידע השמור בשרתים של החברה. לאור האמור החברה מיישמת כללים ונהלים לצורך הגנה על המידע האישי שלך. חברה לא יכולה להתחייב כי המידע שבשרתיה לא יאבד / ייפגם / יושמד / ייפרץ / יתגלה.

דיוור ישיר ופרסומת

 

החברה עשויה לפנות אליכם ולהציע לכם הטבות ודברי פרסומת ו/או מידע אחר ו/או פנייה באמצעות דיוור ישיר כהגדרתו בסעיף 17 ג' לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, ו/או דברי פרסומת כפי שמוגדר בסעיף 30א (ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב 1982.

אתה רשאי להורות לנו להסיר אותך מרשימות הדיוור שלנו וזאת על ידי פנייה אלינו בכתובת דואר אלקטרוני הבאה: investors@migdalor.group

עדכונים  ותיקונים למדיניות

 

המדיניות עשויה להשתנות מעת לעת, ובאחריותכם להתעדכן בגרסה האחרונה והמחייבת אשר התפרסמה באתר. השימוש המתמשך שלכם באתר, לאחר שינויים באתר כאמור, מהווה בזאת את הסכמתכם לתיקונים האלה למדיניות הפרטיות ואת הסכמתכם להיות מחויבים לתנאים שגובשו במסגרת התיקונים האלה.

קטינים

 

לתשומת הלב, אין השירותים מיועדים למשתמשים מתחת לגיל 18. אנחנו לא אוספים באופן מודע מידע אישי מילדים. ככל שהנכם מתחת לגיל 18, אתם אינכם אמורים להשתמש בשירותים או לספק לנו כל מידע אישי.

פנה אלינו

 

ככל שיש לך שאלות ניתן להעביר לכתובת הבאה: גזית 7, פתח תקווה.

עודכן לאחרונה ביום: 31.10.2021